Kadishub denpasar

Kadishub Kota Denpasar, I Ketut Sriawan