Duktang

Warga penghuni Kos kosan dan Komtrakan diberikan pengarahan sosialisasi kependudukan.