Pelatihan Polda

Sebahagian peserta pelatihan serius menyimak pemaparan para nara sumber