Wayan Puspa Negara2

Wayan Puspa Negara (FOTO/Ist)