BPIP2

Suasana pembukaan Pelatihan Pembinaan Idiologi Pancasila.